OM ALNESHMS


Firmaet ble startet opp i 2009. Vi arbeider mot bygge bransjen og tar på oss roller i forbindelse med byggherreforskriften. AlnesHMS kan også bistå bedrifter med utvikling av Internkontrollsystem, Risikoanalyser og HMS-kartlegginger. Vi holder HMS-kurs ute i bedrifter og har e-læring via nettsiden. Dersom bedriften ønsker det, kan kurspakker som kombinerer e-læring og foredrag utvikles.


KontaktSe referanser

Kurs områderRoller, oppgaver og ansvar

Arbeidsgiver og mellomleder, arbeidstaker, verneombud og tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, myndigheter (Arbeidstilsynet)


Arbeidsmiljøfaktorer

Fysisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljøSystematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid

Hensikt og innhold, målsetning, risikoanalyse, HMS-kartlegging, avvikssystem, revisjoner og årsgjennomganger, handlingsplan.


Sikkerhet, sykefravær, rus og varsling

Sikkerhet, sykefravær, rus, varsling.


Velg ditt kurs herREFERANSER