Kontakt
+47 95782184
 gunhild@alneshms.no

HMS-kurs


HMS kurs Byggherrer og entreprenører

HMS leder 

HMS verneombud 

Kursene gir en grundig innføring i roller og hva som kreves på byggeplasser. Kurset tilpasses den rollen du har og tilfredsstiller lovpålagte krav

Opplæring diisocyanater


HMS kurs teams

HMS leder (bransjespesifikk)

HMS verneombud (bransjespesifikk)

Opplæring diisocyanater

Alle kurs kan gjennomføres på teams


HMS kurs bedriftsinterne

HMS leder (bransjespesifikk)

HMS verneombud (bransjespesifikk)

Internkontroll

Risikoanalyse

HMS-verktøy

Opplæring diisocyanater